06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 15 augustus 2022 is de heer Ir. R.E.H.J. Hamers RSE uitgeschreven in verband met zijn pensionering.