06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
Laatste

Nieuws

Nieuwe inschrijvingen

Op 14 april zijn de heren L. Niewijk, werkzaam bij ADD Safety Group. en S. W. Pallada, werkzaam bij Handelsbanken, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert. Op 18 april is de heer J. van Gilst, werkzaam bij Diergaarde Blijdorp, ingeschreven als RSE in het...

Informatie CERmatologische SERN dag

De beschikbare informatie met betrekking tot de CERmatologische SERN dag op 17 april j.l. op de locatie Breepark te Breda is voor onze geregistreerden geplaatst op het afgesloten deel van onze website.

Nieuwe inschrijvingen

Op 10 april is de heer R. Poleij, werkzaam bij Seris Holding B.V., en mevrouw M.M. Koppers-Kors ingeschreven als Register Security Expert ingeschreven in het Register Security Expert.