06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Registers SERN

Jaarlijks
Januari
Digitaal per mail

De Stichting SERN hanteert voor de drie registers van deskundigen een vaste registerbijdrage. De bijdrage wordt jaarlijks, aan het begin van het jaar, gefactureerd. Voor alle registers geldt dat de bijdrage vanaf een privé rekening betaald dient te worden.

   • Registerbijdrage Security Expert (RSE) € 50,–.
   • Registerbijdrage Manager of Security (MSec) € 50,–.
   • Registerbijdrage Middenmanager Beveiliging € 25,–.
   • (Bedragen geldend vanaf 1 januari 2024)

Voor het register Vsec geldt dat men in het Register MSec ingeschreven moet zijn alvorens men in dit register opgenomen kan worden.

Genoemde registerbijdrages gelden voor een vol jaar. In geval u in het laatste kwartaal wordt ingeschreven, dan geldt de bijdrage ook voor het eerstvolgende volle jaar. SERN hanteert een betalingstermijn van 2 weken. Vermeld bij betaling altijd het factuurnummer en het kenmerk (het registratienummer) van SERN.

Indien de bijdrage niet vanaf een privé rekening is voldaan, dan wordt de betaling teruggeboekt. Onjuiste betalingen of niet betalen zullen leiden tot beëidiging van de inschrijving in het register.