06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 18 september 2022 is de heer G.H. Drost RSE vanwege pensionering uitgeschreven. Wij danken de heer Drost voor zijn inzet voor ons mooie vakgebied en wensen hem alle goeds toe.