06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 3 december 2022 is de heer E. Schriel, werkzaam bij Hacousto Protec, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.