06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 6 december 2022 is mevrouw S. Vogelezang, werkzaam bij de Rijks Beveiligings Organisatie, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.