06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 28 december 2022 is de heer F. Roosjen, werkzaam bij het Expertise Centrum Bewaken & Beveiligen, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.