06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 14 mei 2023 is de heer T.T. Nieuwburg, werkzaam bij Rijkswaterstaat, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.

Op 26 mei 2023 is mevrouw S. Verweijen, werkzaam bij Fivoor De Kijvelanden, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.

Op 2 mei 2023 is de heer H. van Ommen, werkzaam bij Kropman B.V., als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.

De afgelopen week drie nieuwe inschrijvingen:

  • Op 27 april 2023 is de heer M.R. Kraaijevanger, werkzaam bij Bosch Energy and Building Solutions B.V., als RMB ingeschreven in het Register Middenmanager Beveiliging.
  • Op 27 april 2023 is de heer R.E. Koers, werkzaam bij Backup Concept, als RMB ingeschreven in het Register Middenmanager Beveiliging.
  • Eveneens op 27 april 2023 is mevrouw L. Mutluer, werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.

Op 22 april 2023 is de heer R.A. Kleine, werkzaam bij Nooter B.V., als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.