06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
secretaris

Op 5 juli is de heer J. Kwint, werkzaam bij Zenith Security, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.

De Stichting Security Expert Register Nederland (SERN) is voor haar meer dan 700 geregistreerde physical security professionals dé koepelvertegenwoordiger bij de internetconsultatie inzake de vertaalslag van de CER richtlijn naar de concept Wet weerbaarheid kritieke entiteiten. Hiertoe heeft SERN uit haar midden een Adviescommissie CER ingesteld met als doel de implementatie van bruikbare regelgeving te bewerkstelligen.
De belangenbehartiging vindt plaats vanuit haar statuten met de scope op physical security.

Bijgaand treft u de inbreng van de SERN Adviescommissie CER wetgeving aan.

Inbreng internetconsultatie van SERN inzake Wet weerbaarheid kritieke entiteiten

Op 24 mei zijn de heren M. de Jager, werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, en R.H. Mosman, werkzaam bij Rijkswaterstaat, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.

Op 24 mei is de heer M.R. Kraaijevanger,  werkzaam bij Bosch Energy and Building Solutions B.V., ingeschreven als MSec in het register Manager of Security.

Vanaf vandaag is het mogelijk om je via onze website aan te melden voor de thema sessies op 19 juni 2024. Er is een ochtend en een middag sessie. We krijgen een inkijkje in de wereld van (buiten)detectie. Wees er snel bij want vol is vol. We hebben slechts 28 plaatsen per dagdeel beschikbaar.

De bijeenkomst wordt gehouden bij GPS Perimeter Systems bv te Geldermalsen.

ps. Is je e-mail niet bij ons bekend, dan ontvang je ook geen aankondiging in je mailbox.