06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl
Vsec

Register Securityvalideur

Hoofdlijnen inschrijvingsvoorwaarden Vsec
Alleen indien men is ingeschreven in het Register Manager of Security bestaat de mogelijkheid om tevens ingeschreven te worden in het Register Securityvalideur.
Algemeen
Het Bestuur van de Stichting besluit of aan de voorwaarden is voldaan.

U moet de volgende aanvaarde opleidingen met goed gevolg hebben afgerond:
  • de opleiding die leidt tot het Certificaat DHM Securityvalideur
Verder gelden de volgende voorwaarden voor inschrijving:
  • De aanvrager moet zijn ingeschreven in het register Manager of Security (register MSec) van de stichting en voorafgaand aan de aanvraag minimaal 5 jaar aaneengesloten ingeschreven zijn geweest in dat register.
  • De aanvrager heeft voorafgaand aan de aanvraag aantoonbaar minimaal één ISA per jaar uitgevoerd bij zijn/haar werkgever of opdrachtgever(s).
  • De registerbijdrage moet zijn voldaan door de aanvrager vanaf diens persoonlijke bankrekening.