06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Het bestuur herziet, overeenkomstig artikel 9 en volgende van het Reglement Register Security Expert (RRSE), de inschrijvingen in het Register Security Expert (RSE). De datum van de herziening is gesteld op 1 januari 2006.

Om geregistreerden in staat te stellen tijdig het gevraagde “bewijs van bijscholing” aan SERN te kunnen toezenden, is met SOBA Security Academy overeengekomen een bijscholingsbijeenkomst te organiseren. Deze vindt plaats op vrijdag 19 maart aanstaande. Gelet op de huidige Corona maatregelen zien wij ons helaas genoodzaakt deze keer de dag online te organiseren.

Aan de deelname zijn voor u geen kosten verbonden.