06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief “Internetconsultatie door SERN op concept CER wetgeving” is geplaatst op het afgeschermde deel van onze...

Facturen verzonden

Allen de beste wensen voor 2024. Dat het een gezond, voorspoedig en veilig jaar mag worden! De facturen voor de registerbijdrage 2024 zijn verzonden. Zoveel mogelijk via mail. Een aantal gaat helaas nog via de post. Mocht je de mail niet ontvangen hebben, kijk dan...

Verhoging registerbijdrage

Al sinds 2015 heeft het SERN Bestuur geen verhoging doorgevoerd van de jaarlijkse registerbijdrage (€ 40,00 euro) voor de inschrijving in het register Security Expert (RSE) of het register Manager of Security (MSec). De inflatie in de afgelopen jaren en de daarmee...

Presentaties SERN dag

De eerste foto’s en presentaties van de SERN dag op 3 oktober 2023 bij NIPV te Arnhem zijn voor geregistreerden te vinden op het afgeschermde deel van onze site. Nog geen toegang? Meld je even bij het...

Wijziging reglementen

Reglementen aangepast. Het bestuur heeft unaniem besloten dat de eis met betrekking tot het inkomen niet langer relevant is om ingeschreven te worden. HBO werk- en denkniveau, kennis en kunde, worden belangrijker geacht. De reglementen van het Register Security Expert...

Verhuizing website

Vandaag is onze website verhuisd. Dat heeft gelukkig niet geleid tot downtijd. We hopen met onze nieuwe provider onze beveiliging beter op orde te hebben en weer jaren voort te kunnen. Mochten er toch zaken opvallen, neem dan contact op met secretaris@sern.nl...