06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Onrechtmatig gebruik

Het Bestuur laat regelmatig een controle uitvoering op onrechtmatig gebruik van de verschillende keurmerken. Soms ontvangen we ook een tip. De afgelopen tijd is geconstateerd dat enkele personen het keurmerk onrechtmatig gebruiken. Met één persoon hebben we inmiddels...

Netwerkdag Stichting SERN

Netwerkdag Stichting SERN Op 12 oktober 2022 organiseerde de Stichting SERN haar netwerkdag. We waren te gast op het Heras Experience centre in Oirschot. De dag werd mede verzorgd door het Expertise Centrum Bewaken en Beveiligen ECBB. Deelnemers konden tijdens de...

Breaking news

Breaking News! Op de SERN dag hebben we bekend gemaakt dat onze website inmiddels voor geregistreerden een afgeschermd deel kent. Wil je toegang? Stuur een mail naar het...

Betalingsherinnering registerbijdrage 2022

Vandaag een aantal betalingsherinneringen verzonden voor de registerbijdrage 2022. Mocht u nog niet betaald hebben, dan zien we de bijdrage graag per omgaande tegemoet. Denkt u ook aan het doorgeven van eventuele wijzigingen zoals adres, telefoonnummer, email-adres en...

Uitbreiding Bestuur

Persbericht Harm van Dijk benoemd als algemeen Bestuurslid SERN Met ingang van 1 februari 2022 is Harm van Dijk benoemd als Algemeen Bestuurslid bij SERN. Harm gaat zich inzetten voor de verbreding van de samenwerking tussen SERN en de overige partijen binnen de...

Registerbijdrage 2022

Ook dit jaar worden de facturen weer zoveel mogelijk per email verzonden. Zet indien nodig het adres secr-sern@sernnl.site.transip.me even in de whitelist. De voorbereidingen voor de verzending van de facturen is in volle gang. Zijn alle adreswijzigingen al...