06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Bestuurswijziging

Stichting Security Expert Register Nederland.

 Mr. R.C.Ackx te Boskoop stopt met ingang van 31 december 2022 met zijn bestuursfunctie bij de Stichting SERN.

Rob Ackx was samen met de heer Duijndam bestuurslid van het eerste uur en één van de grondleggers van dit expertregister. Van 1996 tot 2012 in de rol van secretaris en tot 2020 als voorzitter. In 2021 droeg hij de voorzittershamer over en begeleidde hij de nieuwe voorzitter en de nieuwe bestuursleden.

Het bestuur van SERN is de heer Ackx zeer erkentelijk voor wat hij de afgelopen jaren voor de stichting maar ook voor de gehele beveiligingsbranche heeft betekend. In 2021 ontving Rob Ackx een Koninklijke Onderscheiding voor zijn SERN activiteiten.

24-12-2022