06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Betaling registerbijdage

De uiterste betaaldatum voor de registerbijdrage 2023 nadert. Uw bijdrage moet op 13 februari a.s. op onze rekening bijgeschreven zijn om ingeschreven te blijven.

Check nog even uw betaling of neem contact met ons op.