06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Onze voorzitter heeft weer een samenvatting gemaakt van het jongste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Deze is exclusief voor onze geregistreerden beschikbaar in het afgeschermde deel van onze site.