06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 17 februari is in het register MSec de heer R.R.M. Boere, werkzaam bij ProRail, ingeschreven.