06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

De volgende Bijscholingsbijeenkomst van SERN staat, onvoorziene omstandigheden uitgesloten, gepland voor 16 maart 2022.
Deze is bedoeld voor diegenen die in 2007 in het register zijn ingeschreven. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. Noteer de datum alvast in uw agenda.
Zie ook de voorwaarden van onze registers via sern.nl/registers/ .
#dhm #bijscholing #bijblijven