06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Bijscholing

Op 31 mei j.l. is er weer een Bijscholingsdag DHM Security Management verzorgd bij Soba Security Academy in De Meern. De bijscholing is door de deelnemers positief ontvangen en het ‘stof’ is er weer af. Ook fijn om weer de nieuwste syllabus te ontvangen....

Herziening inschrijving

Het bestuur herziet, overeenkomstig artikel 9 en volgende van het Reglement Register Security Expert (RRSE), de inschrijvingen in het Register Security Expert (RSE). De datum van de herziening is gesteld op 1 januari 2007. Om geregistreerden in staat te stellen tijdig...

Bijscholingsbijeenkomst maart 2022

De volgende Bijscholingsbijeenkomst van SERN staat, onvoorziene omstandigheden uitgesloten, gepland voor 16 maart 2022.Deze is bedoeld voor diegenen die in 2007 in het register zijn ingeschreven. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. Noteer de datum alvast in uw...