06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Persbericht

Harm van Dijk benoemd als algemeen Bestuurslid SERN

Met ingang van 1 februari 2022 is Harm van Dijk benoemd als Algemeen Bestuurslid bij SERN. Harm gaat zich inzetten voor de verbreding van de samenwerking tussen SERN en de overige partijen binnen de beveiligingsbranche, zoals VBN, ASIS en anderen. Daarnaast gaat hij zijn expertise inzetten op de ontwikkeling van Young Security Employees binnen SERN.
Voorts wordt Harm portefeuillehouder van het register Physical Security Degree.

Naast Harm als algemeen bestuurslid bestaat het bestuur uit:

  • Frank van der Linden, Voorzitter
  • Eric van Aragon, Secretaris
  • Bert Duijndam, Penningmeester
  • Rob Ackx, Algemeen Bestuurslid

Harm van Dijk
Harm van Dijk is Senior Corporate Security Officer voor ING Bank Groep. Al meer dan 13 jaar is hij verantwoordelijk voor het fysieke beveiligingsbeleid en de minimumnormen. Hij heeft een functionele lijn naar de ING-bedrijfsonderdelen over de uitvoering en naleving van het fysieke beveiligingsbeleid. Voorheen werkte Harm als senior security consultant voor Mactwin Security Group en Stork WorkSphere. Hij heeft meer dan 21 jaar ervaring binnen fysieke beveiliging en beveiligingsbeheer. Harm was 10 jaar regiovoorzitter van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland en vorig jaar tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste van deze vereniging. Hij is Manager of Security (Msec), werd verkozen tot Security Manager van het jaar 2012-2013 en ontving in 2018 de INCI/DETAR Award. Sinds 2019 is hij ook docent DHM Security Management bij SOBA Security Academy, waarmee Harm tevens het certificaat Securityvalideur (Vsec) heeft verworven.