06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Op 4 april 2023 is mevrouw A.M. Hameka, werkzaam bij het Rijksmuseum, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.