06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Ons bereikte het droevige bericht dat de heer R. Heij (RSE-1192) op 5 april j.l. is overleden. Wij condoleren zijn nabestaanden en wensen hen veel sterkte toe.