06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

De afgelopen week drie nieuwe inschrijvingen:

  • Op 27 april 2023 is de heer M.R. Kraaijevanger, werkzaam bij Bosch Energy and Building Solutions B.V., als RMB ingeschreven in het Register Middenmanager Beveiliging.
  • Op 27 april 2023 is de heer R.E. Koers, werkzaam bij Backup Concept, als RMB ingeschreven in het Register Middenmanager Beveiliging.
  • Eveneens op 27 april 2023 is mevrouw L. Mutluer, werkzaam bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als RSE ingeschreven in het Register Security Expert.