06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

Vandaag zijn de registers weer opgeschoond. Zoals bekend is het certificaat van inschrijving alleen geldig in combinatie met de inschrijving op onze website. Vanuit zorgvuldigheid en met het oog op betrouwbaarheid is deze actie uitgevoerd.

Overigens is afgelopen week weer iemand aangesproken op het onrechtmatig gebruik van één van de keurmerken. 

Vergeet niet op tijdig verhuizing van werk of woonadres door te geven. Voorkom daarmee onnodig administratief handelen.