06 - 3033 9055 secretaris@sern.nl

De beschikbare informatie met betrekking tot de CERmatologische SERN dag op 17 april j.l. op de locatie Breepark te Breda is voor onze geregistreerden geplaatst op het afgesloten deel van onze website.